האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה

15/02/2012