גישה חדשה לסיווג סופרנובות מסוג II

חניך: ניר מגרפטה, מנחה-עמית: פרופ' אבישי גל-ים, מכון ויצמן למדע, רחובות