בית ספר למיומנויות מידע

מטרת בית הספר: הקניית מיומנויות מידע – זיהוי ומיון מקורות מידע, אחזור מידע מתוך מאגרי מידע, שימוש יעיל בשירותי מידע, ארגון והערכת מידע לצורך כתיבת עבודות. שיטת הלימוד: לתלמידי תיכון מוצעת סדנה הכוללת סרטון הדרכה ותרגול בשימוש במאגרי המידע הקיימים במכון. התלמידים נעזרים בספריית המכון ובשירותי הצילום במקום. למורים, לפרחי הוראה, לספרנים ולאנשי מקצוע מוצעות סדנאות מותאמות וימי עיון בתחום מיומנויות המידע.

לפרטים ולהזמנת הדרכה וסדנאות, נא לפנות לשירה יאנושי
טלפון: 02-6494467/3
דוא”ל: sifria@szold.org.il