“בטיחות בדרכים במטרייה עירונית” – הוד השרון

חוקרת: אדוה הים-יונס 
עוזרת מחקר: דריה שקולניק-רומם

מחלקת החינוך בעיריית הוד-השרון מפעילה תכנית במערכת החינוך בכל המסגרות החינוכיות בעיר – מן הגן ועד י”ב. המכון מעריך את התכנית העירונית זו השנה השלישית. מטרת ההערכה היא לספק הערכה מעצבת ומסכמת באשר לתרומת התכנית. במסגרת המחקר נערכים ראיונות עומק עם מגוון בעלי תפקידים הקשורים לנושא, ומועברים שאלונים לתלמידים, למנהלים, לרכזי הבטיחות בבתי הספר, למדגם מורים, לגננות ולמדגם מן ההורים. כן נערכים ראיונות עם מדגם ילדי גן.