בחינות בגרות

מנהלת היחידה: אילנה כהן

מכון סאלד מכין את בחינות הבגרות במקצועות העיוניים, עבור משרד החינוך.