שאלות ופניות בנושא מחוננים יש לפנות לפורטל הורים

באגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך

www.education.gov.il/gifted