שאלות בנושא מכתבי התשובה למבחני שלב ב' יש להפנות למייל :

itur@szold.org.il

מבחני קבלה לתכניות ייחודיות למחוננים ולמצטיינים בתשע"ט – 2019

מידע על מבחני הקבלה לתכניות ייחודיות למחוננים ולמצטיינים יתפרסם בפורטל הורים מחוננים ומצטיינים באתר משרד החינוך החל מחודש ספטמבר 2019

מועדים חשובים להורי תלמידים הנבחנים במבחן סינון (שלב א') בתשע"ט

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/gifted/Evaluation-process/acceptane-to-primary-education-frameworks/Pages/Important-Dates-For-Parents.aspx

בשאלות או בקשה לסיוע בפניות בנושא מבחני הקבלה יש לפנות אל הרפרנט המחוזי.

רשימת הרפרנטים במחוזות נמצאת באתר האגף למחוננים ולמצטיינים www.education.gov.il/gifted.


צוות היחידה: שלי שוהם, נטלי גבאי (עלפי)

יועצות : ד"ר רינת יצחקי, מרים פייזר

כמידי שנה גם השנה מאתר מכון סאלד עבור האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך את התלמידים המחוננים והמצטיינים בבתי הספר היסודיים במגזר היהודי. התהליך מורכב משני שלבים:

השלב הראשון נעשה בבתי הספר, באמצעות מבחן סינון ראשוני, שעל סמך תוצאותיו וחוות דעת הצוות, הם ממליצים על 15% מהתלמידים המוכשרים. בשלב זה נבחנים כל תלמידי כיתה ב' [מדובר בכ-75,000 תלמידים].
השלב השני מתבצע במרכזי בחינה איזוריים והוא באחריות מלאה של המכון. בשלב השני נבחנים מדי שנה כ-15,000 תלמידים, כשבין 1.5% – 3% מתלמידי השנתון מומלצים על ידינו להשתתף בתכניות למחוננים שמפעיל משרד החינוך, וכ-5% נוספים לתכניות למצטיינים.
כרגע אנו בעיצומו של התהליך לשנת תשע"ט. המעוניינים לגשת לבחינה בתנאים מותאמים או להגיש ערעור על בחינה, מתבקשים לקרוא את הנוהל המפורסם באתר המחלקה למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך, בכתובת: www.education.gov.il/gifted

לשאלות בנושא מחוננים ניתן לפנות לכתובת דואר אלקטרוני : itur@szold.org.il