אוריינות מידע

אוריינות מידע – כוללת מספר מיומנויות:

 • היכולת לאתר מידע
 • להעריך את אמינות המקור שנמצא
 • היכולת למזג בין מקורות מידע שונים
 • ליצור ידע חדש ולחלוק אותו עם אחרים (Covello &  Lei, 2010, Kurbanoglu, Akkoyunlu & Umau, 2004)

מכאן כי בשימוש במיומנויות אוריינות מידע נדרש התלמיד ליישם את ההיבטים הבאים:

 • לחשוב באופן ביקורתי (Dewald, Scholz-Crane, Booth & Levine, 2000)
 • לנתח מידע
 • לפתור בעיות ולגבש רעיונות חדשים (Okeji, Ilika & Baro, 2020)
  מיומנויות של אוריינות מידע הן מיומנויות חשובות עבור תלמידים בכל סביבת למידה שהיא, ועל אחת כמה וכמה עבור
  תלמידים בסביבת למידה מרחוק. תלמידים אלו, המסתמכים באופן משמעותי על משאבים דיגיטליים בלמידתם, נדרשים לפתח כישורים רחבים ומעמיקים יותר של איתור מידע בהשוואה לתלמידים הלומדים בבית הספר, באופן מסורתי.

פעולות שונות שמורים יכולים לנקוט על מנת לפתח אוריינות מידע בקרב תלמידים הן שימוש בחומרים מגוונים מהאינטרנט, כמו סרטוני וידיאו וקטעי קול, או לבקש מתלמידים להציג את העבודות שלהם באמצעות שימוש בפלטפורמה דיגיטלית (Tekale, 2018).
שימוש באמצעים טכנולוגיים במסגרת ההוראה והלמידה עשוי לתרום לפיתוח מיומנויות אוריינות מידע. במחקר שנערך על ידי מחלקת המחקר והאסטרטגיה במכון סאלד בקרב תלמידים שהשתמשו בטאבלטים באופן שגרתי ביחס של 1:1 נמצא כי:
30% מהמורים דיווחו שתלמידים מבצעים מטלות הקשורות לחיפוש במאגרי מידע
22% מהמורים דיווחו שתלמידים מכינים מצגות.
50% מהתלמידים שהשתתפו במחקר דיווחו שהם יודעים לסכם חומר שמצאו באינטרנט
49% מהתלמידים דיווחו שהם יודעים כיצד למצוא מידע אמין ברשת.

במחקר נוסף שנערך על ידי צוות המכון נמצא כי סביבות למידה המתאפיינות בהימצאותם של אמצעים טכנולוגיים (כמו מחשבים נייחים או טאבלטים) ובעיצוב גמיש של חלל הכיתה עשויות לתרום להתפתחותן של מיומנויות אוריינות מידע שונות.
52% מהתלמידים שהשתתפו במחקר דיווחו שהם מכינים מצגות במסגרת תהליכי הלמידה
46% מהתלמידים דיווחו שהם עובדים במסמכים שיתופיים (מני-איקן, ברגר טיקוצ’ינסקי ווולף, 2018).

אמנם מחקר זה נערך בסביבת למידה בית ספרית, אך ניתן לעשות שימוש גם בפלטפורמת הלמידה מרחוק, המבוססת על שימוש באמצעים טכנולוגיים בכדי לפתוח מיומנויות אלו (Moore, Dickson-Deane & Galyen, 2011).

 

למאמר המלא