שלומי גואלי

שלומי גואלי

מנהל משק ואחזקה

תפקיד : מנהל משק ואחזקה

טלפון ישיר : 02-6449440