רותי טייטלבאום

רותי טייטלבאום

מנהלת מרכז המידע במדעי החברה

1983 מ”א במדעי הספרנות, ביה”ס לספרנות, ארכיונאות ומידע, האוניברסיטה העברית.

1982 תעודת ספרן מוסמך, ביה”ס לספרנות, ארכיונאות ומידע, האוניברסיטה העברית.

1979 ב.א. בחינוך ובהיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.

37 שנות ניסיון במקצוע הספרנות והמידע. (22 שנים בניהול מרכז המידע של מכון סאלד)
18 שנות הוראה בבי”ס לספרנות ומידע באוניברסיטה העברית