רווית אפרתי

חוקרת

תארים:

M.A. בסוציולוגיה של החינוך, האוניברסיטה העברית
B.A. בחינוך ומדעי המדינה ,אוניברסיטה העברית