רווית אפרתי

חוקרת בכירה
 

2002 – 2000        M.A  בסוציולוגיה של החינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים

1999 – 1996        B.A. בחינוך ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים

2004 – היום

חוקרת בכירה במכון סאלד ועוסקת במחקר למעלה מ-20 שנים. בעלת ניסיון רב בהערכת תכניות בתחומי החינוך, הרווחה והחברה ובהובלה של מספר פרויקטים משמעותיים בתחום המוגבלויות.

העבודה כוללת: קשר הדוק ושוטף עם הלקוחות, ניהול צוות מחקר, פיתוח כלים, עיבודים וניתוחים בשיטות מחקר משולבות וכתיבת דוחות מחקר.

2004 – 1997

מכון ברוקדייל, ירושלים: עוזרת מחקר, תחום מוגבלויות.

 1. אפרתי, ר., רונן-דבי, ה., מני-איקן, ע. הערכת תכנית "המרכזים לחיים עצמאיים, דוח מחקר". ירושלים: ג'וינט ישראל, מסד נכויות; מכון הנרייטה סאלד. טרם פורסם.
 2. אפרתי, ר. ומני-איקן, ע. הערכת התכנית "גולשים נגישים", דוח מחקר. ירושלים:  המוסד לביטוח לאומי- הקרן למפעלים מיוחדים; מכון הנרייטה סאלד.
 3. אפרתי, ר. (2005). סקירת השירותים לנכים במגזר הערבי. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
 4. מני-איקן, ע., ברגר-טיקוצ'ינסקי , ט., בארי, ר., אפרתי, ר. (2011), הישגי התלמידים ועמדותיהם כלפי הלמידה בתכנית "עת הדעת". בכנס: צ'יס 2011.
 5. מני-איקן, ע, ואפרתי, ר. (2007). עמדות מפקחים, מדריכים, מנהלים ומורים כלפי תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים. ירושלים: משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים; מכון הנרייטה סאלד.
 6. מני-איקן, ע, ואפרתי, ר. (2007). מסגרת לתכנית לימודים "מדע וטכנולוגיה בחברה" לחטיבה העליונה. ירושלים: משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים; מכון הנרייטה סאלד.
 7. סמט, ב, ואפרתי, ר. (2008). לקראת כתיבת תכנית לימודים חדשה במקרא בבית הספר היסודי הממלכתי-דתי. ירושלים: משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים; מכון הנרייטה סאלד.
 8. קינג, י, ואפרתי, ר. נצר, נ. (2003). נתונים נבחרים ממפקדים של עולי אתיופיה בשמונה ערים בישראל. ירושלים: ג'וינט-מכון ברוקדייל.
 9. קינג, י ואפרתי, ר. (2003). מפקד יוצאי אתיופיה בשלושה רבעים באשדוד. ירושלים: ג'וינט-מכון ברוקדייל.
 10. קינג, י.,  אפרתי, ר., ריבליס-איתן, ג.  (2003). מפקד יוצאי אתיופיה בשתי שכונות בעפולה ירושלים: ג'וינט-מכון ברוקדייל.
 11. קינג, י. , אפרתי, ר., פנחסי, מ. (2003). מפקד יוצאי אתיופיה ברמלה. ירושלים: ג'וינט-מכון ברוקדייל.
 12. קינג, י. , אפרתי, ר. (2003). מפקד יוצאי אתיופיה בלוד. ירושלים: ג'וינט-מכון ברוקדייל.
 13. קינג, י. , אפרתי, ר. (2002). מפקד יוצאי אתיופיה בארבע שכונות ביבנה. ירושלים: ג'וינט-מכון ברוקדייל.
 14. קינג, י. , אפרתי, ר. (2002). מפקד יוצאי אתיופיה בשכונת אזורים ודורה בנתניה. ירושלים: ג'וינט-מכון ברוקדייל.
 15. קינג, י. , אפרתי, ר. (2002). מפקד יוצאי אתיופיה ותושבים ותיקים בשכונת קריית משה ברחובות. ירושלים: ג'וינט-מכון ברוקדייל.
 16. קינג, י. , אפרתי, ר. (2002). מפקד יוצאי אתיופיה בשלוש שכונות בחדרה. ירושלים: ג'וינט-מכון ברוקדייל.