מירי רותם

אחראית הפצה
  • דואר אלקטרוני : miri@szold.org.il

  • טלפון : 02-6494430