חנה מזרחי

מרכז הבחינות
  • דואר אלקטרוני : hanam@szold.org.il

  • טלפון : 02-6494404