חוה קפש

חוה קפש

עוזרת למינהל וכח אדם

תפקיד : עוזרת למינהל וכח אדם

טלפון ישיר : 02-6494401