ד"ר רינת יצחקי

יועצת ומפתחת פרויקטים
 

תארים:

2010 – 2017 – לימודי תואר שלישי בפקולטה לניהול – אוניברסיטת בן גוריון.

2002 – תואר שני במגמה למינהל החינוך – האוניברסיטה העברית.

תחומי התמחות:
1. מחקרי הערכה בחינוך וחברה
2. פיתוח וליווי של תהליכי מיון מועמדים למסגרות לימוד שונות
3. פיתוח והעברה של סדנאות והשתלמויות בנושא הערכה פנים-ארגונית

מאמרים ופרסומים
יצחקי, ר’, טלמון, י’, ברגר-טיקוצ’ינסקי ט’ (2007). לקראת פיתוח תכנית לימודים בהיסטוריה לכיתות ו’-ט’ בבית הספר הממלכתי-דתי. משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכנית לימודים ומכון סאלד.

יצחקי ר’, בקון-שנור נ’, שושן ט’ (2006). פיתוח תכנית מסגרת לגן הילדים. משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכנית לימודים ומכון סאלד.

יצחקי, ר’., קרונגולד, נ’, שני-כהני, א’ (2005). התבוננות מכוונת: כלי הערכה למורים על פי גישת הוראת מושתתת הערכה.  בשיתוף האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך, התרבות והספורט.

יצחקי, ר’, שושן ט’ (2006). תכנית הלימודים החדשה: “מולדת חברה ואזרחות”. עמדות ותגובות בשלוש מטרות למידה. משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכנית לימודים ומכון סאלד.

יצחקי ר’, פרידמן, י’ (2006). אחריותיות המורה: התפיסה הדואלית של מושג חמקמק. החינוך במבחן הזמן 2. עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך שליד הסתדרות המורים בישראל.

גרושניעווסקי א’, יצחקי ר’, אבו-אחמד ו’ (2006). השימוש בספרות הודיות וערביות בלימודי המתמטיקה בבתי הספר היסודיים במגזר הערבי. משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכנית לימודים ומכון סאלד.

יצחקי, ר’, פרידמן, י’ (2004). אחריותיות מורים נתפסת: מושג במבנה רב-ממדי. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 28, תשס”ה.

משרד החינוך, לשכת המדען הראשי ומכון הנרייטה סאלד למחקר במדעי ההתנהגות. (2007). משימות מבחן להערכה בית ספרית בכיתות ג-ד, במולדת חברה ואזרחות.

פרק לספר: כתיבת פרק לספר שעתיד להתפרסם בנושא אחריותיות בחינוך. בעריכת פרופ’ אדם ניר, הוצאת מכון ון ליר, ירושלים