ד”ר טל ברגר – טיקוצינסקי

מ"מ מנהלת מרכז מחקר וחוקרת בכירה

2018
תואר דוקטור (Ph.D) בבי"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
נושא העבודה: למידה עם מחשבים ניידים אישיים מנקודות מבט של הלומדים ובוגרי התכנית: עמדות ותפיסות במחקר רב שנתי ויישום אוריינות מידע

2007
תואר מוסמך בסוציולוגיה של החינוך (בהצטיינות), מסלול מחקרי, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
נושא התזה:  "גוף – נפש בתנועה: ניתוח משווה של תכנית הכשרה לטיפול בתנועה ותכניות היוצאות משיח העידן החדש"

2002
תואר ראשון במדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע.

  • דואר אלקטרוני : TAL@SZOLD.ORG.IL

  • טלפון : 02-6494455