דנית פרידמן

ממונה על ההדרכה

תפקיד : ממונה על ההדרכה

טלפון ישיר : 02-6494453