בת שבע אלה

רכזת ארגון ומינהל
  • דואר אלקטרוני : batsheva@szold.org.il

  • טלפון : 02-6494451