אילנה כהן

מנהלת מרכז הבחינות

תפקיד : מנהלת מרכז הבחינות

טלפון ישיר : 02-6494404