אורית חרירי

אחראית מנהלית
  • דואר אלקטרוני : rinatc@szold.org.il

  • טלפון : 02-6494452