מכון הנרייטה סאלד רחוב קולומביה 9,ירושלים 96583.טל' 02-6494444
English

מדיניות המערכת

מגמות הוא כתב עת בין-תחומי במדעי החברה המתפרסם פעמיים בשנה. כתב העת מוקדש לפרסום מאמרים בסוציולוגיה, פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, מדע המדינה, חינוך, כלכלה וחברה, תקשורת, משפט וחברה, גאוגרפיה חברתית, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, התנהגות ארגונית וניהול ובתחומים קרובים.

במגמות יתקבלו לפרסום מאמרים ממגוון גישות תאורטיות ומתודולוגיות העוסקים בהיבטים של החברה בישראל ושיש בהם תרומה תאורטית המשתלבת עם השיח המחקרי העולמי. לצד זאת יעודד כתב העת הגשה של מאמרים בעלי ערך תאורטי כללי, המעלים לסדר היום סוגיות מחקריות הרלבנטיות לתהליכים המתרחשים בחברה בישראל או שנושאים אופי של מסה תאורטית או ביקורתית. בהערכת מאמרי מחקר יושם דגש על חדשנות הממצאים ועל תרומת המחקר לליבון מגמות ותהליכים משמעותיים בחברה בישראל. בשל אופיו הבין-תחומי של מגמות, תינתן עדיפות למאמרים המשלבים תחומי ידע במדעי החברה וההתנהגות, העשויים לעורר עניין בקרב קהל קוראים רחב, על מאמרים העוסקים בנושאים מקצועיים צרים.

במגמות יתפרסמו סקירות ספרים העוסקים בתחומי העניין של כתב העת. המערכת גם תעודד פרסומם של מאמרי ביקורת על כמה ספרים שתחומי עיסוקם משיק. כמו כן יתפרסמו תגובות קוראים על מאמרים וסקירות שראו אור בגיליונות כתב העת.

דרונט בניית אתרים