מכון הנרייטה סאלד רחוב קולומביה 9,ירושלים 96583.טל' 02-6494444
English

המסוגלות העצמית המקצועית של מנהל בית הספר: שאלון לדיווח עצמי למנהל בית הספר

01/01/2007

מסוגלות עצמית (self-efficacy), הוא מושג המבטא את שיפוטו של האדם באשר ליכולתו לקיים בהצלחה התנהגויות שיובילוהו לתוצאה רצויה. חשיבותה של תחושת המסוגלות רבה, משום השפעתה על התפקוד האנושי בכל תחומי החיים. בעלי תחושת מסוגלות עצמית גבוהה פונים למשימות ולתפקידים קשים, רואים בהם אתגר ושואפים להצליח. לעומתם, בעלי תחושת מסוגלות עצמית נמוכה נרתעים וחוששים, מתקשים לדבוק במשימה לנוכח קשיים, ונוטים ללחץ ולדיכאון. פרסום זה מבוסס על מודל המסוגלות העצמית המקצועית של מנהל בית הספר, שגיבשו ברמה ופרידמן במחקריהם. המודל מתייחס להערכתו של מנהל בית ספר את יכולתו לפעול כדי להשיג את התוצאות המצופות ממנו כמנהל בחמישה תחומים אלה: ניהול כללי, מנהיגות, יחסי אנוש, ניהול קשרי החוץ של בית הספר וניהול פדגוגי. בכל אחד מחמשת התחומים נדרשות מן המנהל יכולות קוגניטיביות, התנהגותיות, חברתיות ורגשיות. מושאי הפעולה שכלפיהם מתבטאות יכולותיו של המנהל יכולים להיות משימות או אנשים, והתנאים שבהם מתבצע התפקיד כוללים מכשולים ולחצים שמקורם בתוך בית הספר או מחוץ לו, או באישיותו של המנהל. הפרסום כולל סולם (שאלון לדיווח עצמי) להערכת רמת המסוגלות המקצועית של מנהל בית הספר. הסולם יכול לתרום לדיון על מסוגלות עצמית מקצועית של מנהל בית הספר הן מן ההיבט התיאורטי-מחקרי והן מן ההיבט הביצועי-יישומי. הכלי יסייע לחוקרים בבדיקת קשרים אפשריים בין תחושת המסוגלות של מנהל בית הספר ובין תפקודו המקצועי. אנשי השדה יוכלו להשתמש בסולם לצורך הכשרת מנהלים ופיתוחם וכמו כן לבחינה עצמית של המנהלים בכל הקשור לתפקודם כמנהלי בית ספר.

מחיר להורדת קובץ: 20.00 ש"ח
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים