הפעלה והערכה של תכנית מנחים-עמיתים (mentoring)

מנהלת התכנית: ד"ר רחל זורמן
רכזת התכנית : ציפי בשן
צוות התכנית : ד"ר עידית מני-איקן, בת שבע אלה
יועצת חינוכית: אפרת גולן

המחזור השישי של תכנית מנחים עמיתים יצא לדרך בכנס פתיחה שהתקיים במכון ויצמן.

תכנית ארצית ייחודית זו מטפחת באופן אישי תלמידות ותלמידים מחוננים בכיתות י-יא.

התכנית מאפשרת לתלמידות ולתלמידים לעבוד וללמוד במחיצתו של מנחה מומחה בכל תחום דעת שבו הם בוחרים; עבודת החקר המשותפת מתבצעת במקום העבודה של המנחה – במעבדה, בתעשייה, בסטודיו – ובכך מזמנת מפגש אישי עם סגנון העבודה והידע המתקדם ביותר.

מצגת לכנס סיום מרץ 2019

כתבה על בוגר התוכנית שון גלנצן

חוברת תשעט סופי

פוסטרים התלמידים והמנחים בתוכנית :

אוסטרוב עדי – ריבועים שלמים בסדרות נסיגה

בוארון שגיא- אופטימיזציה מתמטית של חיסון 

ברזילי לירוי – מנוע פייזואלקטרי אלטראסוני

גאלנצאן שון – למידת התנהגות על ידי תחזית של מצבים עתידיים רצויים 

גילן דקלה – מוזיקליות בשירה

גרבשטיין עמנואל – אופטימיציה של תכונות גלאי רב סדמנטלי לזיהוי מקור של התפרצויות קרינת גמא

וולך שלומית – חידת השפה: מבט על המילה "פנים" וגלגוליה

כרמלי איתמר – תורת המוזיקה – קונטרפונקט, הרמוניה ליד המקלדת וקומפוזיציה 

ליבמן יפעת – יתמות, אדיפליות ויציאה לעצמאות של שתי דמויות עגנוניות 

נחמיה שי – "יליד הארץ" קווי דמיון ושוני בין ארבעה יוצרים ילידי הארץ

עבד אלראזק ריאד – גרפי מור מקוטר 2

עדן הדר – תשע אחת עשרה – סרט אנימציה קצר

שגיא שיר – האם מודעות נדרשת לאינטגרציה

שפירא גיא – התפתחות עיקרון המאעת במחצית השנייה של השושלת החמישית במצרים העתיקה