הפעלה והערכה של תכנית מנחים-עמיתים (mentoring)

מנהלת התכנית: ד”ר רחל זורמן
רכזת התכנית : ציפי בשן
צוות התכנית : ד”ר עידית מני-איקן, בת שבע אלה
יועצת חינוכית: אפרת גולן

מכון סאלד מפעיל תכנית חדשנית של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך לטיפוח אישי של תלמידים ותלמידות מחונני-על בכיתות י’-י”א, הבולטים/ות בהישגים וביכולות יוצאות דופן בתחומי דעת שונים. מסגרת התכנית מאפשרת לתלמידים מחוננים לעבוד וללמוד במחיצתו של מנחה-עמית – מומחה בתחומו – בכל תחום דעת שייבחרו. במהלך העבודה המשותפת ייחשפו התלמידים לידע עדכני ולמבנה הדעת של התחום שיבחרו לעסוק בו – בעבודת חקר, בכתיבה או ביצירה חדשה.

ספר המחזור

פוסטר התכנית 


פוסטרים התלמידים והמנחים בתכנית :